ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ
11.00 - 12.00
Ιατρείο Νέας Ερυθραίας11.00 - 13.30
Γρηγόρης Αλεξόπουλος
Ιατρείο Νέας Ερυθραίας11.00 - 13.30
Γρηγόρης Αλεξόπουλος
Ιατρείο Νέου Ηρακλείου11.00 - 14.30
Γρηγόρης Αλεξόπουλος
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Ιατρείο Νέου Ηρακλείου17.30 - 21.30
Γρηγόρης Αλεξόπουλος
Ιατρείο Νέου Ηρακλείου17.30 - 21.30
Γρηγόρης Αλεξόπουλος
Ιατρείο Νέου Ηρακλείου17.30 - 21.30
Γρηγόρης Αλεξόπουλος
18.00 - 19.00
Ιατρείο Νέας Ερυθραίας18.00 - 20.30
Γρηγόρης Αλεξόπουλος
Ιατρείο Νέας Ερυθραίας18.00 - 20.30
Γρηγόρης Αλεξόπουλος
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Click on the department name to get additional info
ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ
Click on the department name to get additional info
ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ
Click on the department name to get additional info