Ωτολογικο

Πλήρης διαγνωστική προσπέλαση  προβλημάτων του   αυτιού , που είναι το όργανο της ακοής και της ισορροπίας, διερεύνηση όλων των παθολογικών καταστάσεων που μπορεί να έχουν, με την δυνατότητα πλήν της απλής ωτοσκόπησης, της χρήσης χειρουργικού μικροσκοπίου και ενδοσκοπίου.
Μέ τον τρόπο αυτό, ελέγχεται όλο το αυτί, απο τον έξω ακουστικό πόρο μέχρι το μέσο αυτί με τον πιό ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο. Δίνεται η δυνατότητα, εκτός της απλής εξέτασης, για χειρουργικές πράξεις όπως η παρακέντηση του τυμπάνου αλλα και για την πλέον συχνή πράξης, τον καθαρισμό των αυτιών ( αφαίρεση βύσματος κυψελίδας, του γνωστού κεριού). Περισσότερες επεμβάσεις περιγράφονται στην σελίδα των χειρουργικών επεμβάσεων.

Περισσότερες επεμβάσεις περιγράφονται στην σελίδα των χειρουργικών επεμβάσεων.

Νευροωτολογικο

Το νευροωτολογικό τμήμα είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, με τα οποία μπορεί να γίνει έλεγχος της ακοής (τονική και ομιλητική ακοομετρία ), εκτίμηση και ανάλυση μέσου ωτός με τυμπανομετρία διαφόρων συχνοτήτων, προσδιορισμό  αντανακλαστικών αναβολέα και δοκιμασία κόπωσης αντανακλαστικού (tone decay) , έλεγχος λειτουργίας ευσταχιανής σάλπιγγας .
Επίσης  γίνεται διερεύνηση εμβοών, κλινική εξέταση αιθουσαίου συστήματος και εξειδικευμένος έλεγχος των λαβυρίνθων με βιντεονυσταγμογραφία. Στην  διερεύνηση των ιλίγγων περιλαμβάνεται και η αντιμετώπιση του καλοήθους παροξυσμικού ιλίγγου θέσεως ( χειρισμοί επανατοποθέτησης ωτοκονίας )

Στην διερεύνηση των ιλίγγων περιλαμβάνεται και η αντιμετώπιση του καλοήθους παροξυσμικού ιλίγγου θέσεως