Οπως και για τις τροφές , έτσι και για τα φάρμακα ισχύει ότι όλα μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.

Οι αντιδράσεις αυτές συχνά συγχέονται με τις παρενεργειες των φαρμακων (που οφείλονται σε άλλο μηχανισμό) και πολλές  φορές οι ασθενείς χαρακτηρίζονται ως αλλεργικοί χωρίς να είναι.

Τα φάρμακα που συχνότερα προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις (κνίδωση, αγγειοοίδημα, αναφυλαξία, shock κ.λ.π.) είναι οι πενικιλλίνες, οι κεφαλοσπορίνες (ιδίως οι παλαιότερες) , οι τετρακυκλίνες, η ασπιρίνη και τα μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (που χορηγούνται από διάφορες ειδικότητες) , αλλά και η ινσουλίνη που λαμβάνουν καθημερινά οι διαβητικοί.

Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η αποφυγή λήψεως του φαρμάκου που προκάλεσε την αντίδραση και η χορήγηση εναλλακτικής αγωγής  εφόσον υφίσταται. Σε αντίθετη περίπτωση επιχειρείται διαδικασία απευαισθητοποίησης η οποία όμως προϋποθέτει συνεχή λήψη του φαρμάκου για μεγάλο χρονικό διάστημα ή δια βίου (π.χ. ασπιρίνη σε καρδιοπαθή). Ενημερώνετε πάντα τον ιατρό που επισκέπτεστε ( ανεξαρτήτως ειδικότητας) και τον οδοντίατρό σας για την ευαισθησία σας σε συγκεκριμένα φάρμακα.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ

  • Ενημερώνετε πάντα το ιατρό που επισκέπτεσθε ανεξάρτητα από την ειδικότητά του σχετικά με την ευαισθητοποίησή σας σε φάρμακα.

  • Σε περίπτωση αντίδρασης που αποδόθηκε σε φάρμακα σημειώστε το όνομα του φαρμάκου που ενοχοποιήθηκε. Ισως κάποτε σας χρειασθεί.

  • Ακολουθήστε τις οδηγίες του ιατρού σας σχετικά με τα εναλλακτικά φάρμακα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωρίς πρόβλημα.

  • Εάν αρχίσετε μία θεραπεία και εκδηλωθεί κάποια αντίδραση σταματήστε ΟΛΑ τα φάρμακα που παίρνετε και όχι μόνον εκείνο που νομίζετε ότι σας προκάλεσε τα συμπτώματα.

  • Εάν είστε υπό φαρμακευτική αγωγή και έχετε καθυστέρηση στην περίοδό σας διακόψτε όλα τα φάρμακα που παίρνετε, κάντε το test εγκυμοσύνης και εάν είναι αρνητικό συνεχίστε την αγωγή σας κανονικά.

  • Εάν η δοκιμασία είναι θετική επικοινωνήστε με τον ιατρό ή τους ιατρούς που σας χορήγησαν τα φάρμακα.Οταν υπάρχει ευαισθησία στην ασπιρίνη μπορεί να εκδηλωθούν αντιδράσεις και με μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται «μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα». Ρωτήστε σχετικά τον ιατρό σας για τα φάρμακα που μπορείτε με ασφάλεια να χρησιμοποιείτε.

  • Οι αντιδράσεις στα σκιαγραφικά μέσα (ουσίες που χρησιμοποιούνται για πυελογραφία ή φλουοροαγγειογραφία) δεν γίνονται μέσω αλλεργικού μηχα-νισμού αλλά με απευθείας δράση της χρωστικής ουσίας πάνω σε ορισμένα κύτταρα με άμεση απελευθέρωση διαφόρων ουσιών μεταξύ των οποίων και η ισταμίνη .Λόγω της φύσεως της αντίδρασης δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί ή να διαγνωστεί με εξετάσεις.

Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η αποφυγή λήψεως του φαρμάκου που προκάλεσε την αντίδραση και η χορήγηση εναλλακτικής αγωγής εφόσον υφίσταται.

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ