Παιδοχειρουργική ΩΡΛ

Αδενοτομή

Αμυγδαλεκτομή

Παρακέντηση τυμπάνου

Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού.

Tμήματα