• Ζώντας με σκύλους …

    Ζώντας με σκύλους …

    Σύμφωνα με μια μεγάλη Σουηδική μελέτη, η έκθεση σε σκύλους μειώνει την πιθανότητα ανάπτυξης βρογχικού άσθματος κατα 10 % στην προσχολική και 13 % στην σχολική ηλικία. Επίσης ζώντας σε μια φάρμα, όχι απλά επισκεπτόμενος, μειώνει τις πιθανότητες κατά 31 και 52 % αντίστοιχα. Περισσότερα στην σχετική σελίδα (Αγγλικό κείμενο)

     

    Leave a reply →

Photostream