Φιλλυρών 10, Νέο Ηράκλειο Αττικής,  Tηλέφωνο: 210 2847343