Ωτοχειρουργική

Παρακέντηση τυμπάνου.

Ενδοτυμπανικές ενέσεις.

Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού

Τυμπανοπλαστική

Αφαίρεση ξένων σωμάτων έξω ακουστικού πόρου

Tμήματα