Χειρουργική φάρυγγα

Παρακέντηση περιαμυγδαλικού αποστήματος.

Αμυγδαλεκτομή

Αδενοειδεκτομή (κρεατάκια)

Φαρυγγοπλαστική για αντιμετώπιση ροχαλητού – υπνικής άπνοιας.

Αφαίρεση υπογναθίου σιελογόνου αδένα ,ελασσόνων σιελογόνων αδένων.

Διατομή βραχέος χαλινού γλώσσας – χείλους.

Tμήματα