Χειρουργική λάρυγγα

Μικρολαρυγγοσκόπηση για διερεύνηση επιμένοντος βράγχους φωνής.

Φωνομικροχειρουργική για παθήσεις φωνητικών χορδών.

Αφαίρεση ξένων σωμάτων λάρυγγα.

Tμήματα