Ρινοχειρουργικο

Ευθειασμός στραβού διαφράγματος.

Λύση μετεγχειρητικών συμφύσεων διαφράγματος.

Συρρίκνωση κάτω ρινικών κογχών με υπερήχους η ραδιοσυχνότητες.

Ενδοσκοπική κογχοπλαστική.

Ενδοσκοπική χειρουργική παραρρινίων (χρόννιες ιγμορίτιδες), αφαίρεση πολυπόδων.

Δυνατότητα αντιμετώπισης των ρινορραγιών – επιπωματισμός, καυτηρίαση χημική ή με διαθερμοπηξία.

Tμήματα