Λαρυγγολογικο

Το συγκεκριμένο τμήμα ασχολείται με τις παθήσεις της φωνής (βραχνάδα ,δυσφωνίες κλπ)  και του λάρυγγα. Το πρώτο σύμπτωμα που καταλαβαίνει ο ασθενής είναι η αλλαγή στην χροιά της φωνής ( βραχνάδα ) , που μπορεί πολλές φορές να συνοδεύεται και απο αναπνευστικά προβλήματα.

Ο έλεγχος του γίνεται με την χρήση ειδικών ενδοσκοπίων και  αναλόγως με το πρόβλημα καθορίζεται η πιο ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Ταυτόχρονα με την ενδοσκόπηση του λάρυγγα ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό και το πρόβλημα της λαρυγγοφαρυγγικής παλινδρόμησης, που ταλαιπωρεί όλο και περισσότερους ασθενείς .

Όλες οι βραχνάδες που διαρκούν πάνω απο 15 ημέρες πρέπει να ελέγχονται στον ειδικό ΩΡΛ.

Φαρυγγολογικο

Πλήρης μελέτη και καταγραφή προβλημάτων του στοματος, στοματοφάρυγγα ,των διαταραχών της κατάποσης .

Εκτίμηση των ανατομικών στοιχείων που συμμετέχουν στην παθογένεια του ροχαλητού και συνδρόμου αποφρακτικής υπνικής άπνοιας και διενέργεια δοκιμασία Muller με εύκαμπτο ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο .

Διερεύνησης παθήσεων σιελογόνων αδένων

Τα τμήματα